Velkommen

Menigheten Kristent-Fellesskap Kirkenes ønsker deg hjertelig velkommen.
Her vil du etterhvert finne informasjon om hvem vi er og hva vi gjør.

 

Kontaktinformasjon:
E-post: post@kf-kirkenes.net
Mobil: 98489947 / 91674436